SIA " Lateira " iepērk augošu koku cirsmas no fiziskām un juridiskām personām visā Latvijas teritorijā.Cirsmu pirkšanas/pārdošanas Līguma noslēgšanai īpašniekam ir jānodrošina sekojoši dokumenti:

 
 •      Ciršanas apliecinājums;
 •      Zemes grāmatas apliecība;
 •      Iestigotās cirsmas skice;
 •      Īpašnieka bankas konts;
 •      Pases kopija (fiziskām personām);
 •      Pilnvarotām personām jāuzrāda pilnvaras orģināls;
 •      Komersanta reģistrācijas apliecības kopija un PVN maksātāja apliecība (juridiskām personām);
 •      Pilnvarotām personām jāuzrāda pilnvaras orģināls;
 •      Cirsmas pirkšanas apliecinošs dokuments (ja cirsma nopirkta).
 
Lai pēc iespējas ātrāk varētu noteikt cirsmas cenu:
 
     1. veikt koku dastošanu (katra koka uzmērīšana). Šo dastojumu ar nogabalu karti atsūtīt pa faksu +371 634 28523 uz tā norādot kontakttālruni.
     2. divu darba dienu laikā mēs jums atzvanam un nosaucam iespējamo cirsmas cenu.
     3. ja jūs apmierina iespējamā cena, mēs braucam pie jums un novērtējam koku atbilstību dabā, izstrādes apstākļus, piebraucamos ceļus, un nosaucam galīgo cenu.
     4. ja  mēs esam vienojušies par cenu, tad tiek izrakstīts rēķins-iepirkuma akts un noslēgts pārdošanas līgums, kuriem tiek pievienoti ciršanas apliecinājumi.
     5. tiek veikta pilna samaksa un pēc tam uzsākam cirsmas izstrādi.
 
Ja gadījumā jums nav dastojuma vai pat meža apsaimniekošanas plāna, zvaniet, varam palīdzēt.
 • image-1
 • image-2
 • image-3
 • image-4
 • image-5
 • image-6
 • image-7

adult video web design